close
تبلیغات در اینترنت
حتـــس

حتـــس

خدایاااا...

همه از تو میخواهند بدهی من از تو میخواهم بگیری !!خدایاااا این همه حس دلتنگی را از من بگیر...

دلم تنگه، تنگ روز های بی خیالی،تنگ روز های ندانستن ،تنگ روز های خوابهای خرگوشی ،

تنگ روز های حفظ کردن های اجباری ،تنگ روزهای رفتن کنار آبی ترین آب به بهانه ی دلتنگی ...

ای کــــــــــــــــــــاش  فردا که ازخواب پا میشوم زندگی رنگ دیگری داشت !!!!

همـــــــــــــــــــــــــرنگ آرزوهایم{آمین}[ پنج شنبه 29 / 03 / 1393 ] [ 16:11 ] [ ★کیان★ ]