close
تبلیغات در اینترنت
نمیـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـــ ـدونم

نمیـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـــ ـدونم

من نمی فهمـ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم چرا مـ ــ ـردم حرف زدن با

دهـــ ـــ ـــ ــ ـن پر بی ادبــ ـــ ــ ـــ ــی تلقی می کنند

اما حـ ــ ــ ـــرف زدن با مغز خالی را نه ....[ پنج شنبه 12 / 04 / 1393 ] [ 15:13 ] [ ★کیان★ ]