close
تبلیغات در اینترنت
خاطرات...

خاطرات...

بگذار در دنیای اساطریت جاودانه شوم ...

اینجا همه ی عروسک ها چوبی هستند...که هیچ کس طلسمشان را نخواد شکست ...

ومن هروز در دفــــتر مشقم مینویسم :

ع...ش...ق...

تایادم نرود روزی می شود این حروفـــــــ را در بربگیرم و

ب معشوقه ام برسم ..

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


امــروز
یادمــ افتــاد
دفتــر خاطراتـــے که خیلـــے وقتــ استــ
چیزــےدر آن ننوشته امــ
بــا خودمــ میگویمــ :
" فکرشــ را بکن یک روز میمیرــے او میمانــدو ایـن دفتــر "
دلمــ میســوزد براے تــو
که میشکنــے روزــےکه مـن نیستمــ
تــو ایـن دفتــر را میخوانــے
خــرد میشوے
وقتــے میفهمــے
چقــدر دوستتــ دارم...[ جمعه 31 / 05 / 1393 ] [ 11:48 ] [ sohile ]